معرفی وبلاگ
-وقتي كه بچه بودم هر شب دعا ميكردم كه خدا يك دوچرخه به من بدهد. بعد فهميدم كه اينطوري فايده ندارد. پس يك دوچرخه دزديدم و دعا كردم كه خدا مرا ببخشد. -هی با خود فکر می کنم ، چگونه است که ما ، در این سر دنیا ، عرق می ریزیم و وضع مان این است و آنها ، در آن سر دنیا ، عرق می خورند و وضع شان آن است! ... نمی دانم ، مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن. دکتر شریعتی
صفحه ها
دسته
Mahdi_witsful

آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 149047
تعداد نوشته ها : 209
تعداد نظرات : 255
Rss
طراح قالب
GraphistThem226
 • موفق ، به "نقطه ای " رسید که "صفر" نبود                                  
 • وقتی نشست ، نصیبش نشد جز "شکست"
 • به علت "نقص فنی" ، "ضربه فنی" شدم!
 • با "اضافه کاری " و "کار اضافی"   توان خود را به توان چند رساندم
 • با "کف زدن " برای دیگران چیزی از "کف" نمی دهی
 • به "مساحت فکر" بیفزاییم   تا به "مسافت عمر" افزوده شود
 • هرگز "دیر" نیست    چیزی "دور" نیست
 • افراد  "سازنده"    "ساز زندگی" می نوازند
 • ناامید   با پای خود از"پا درآمد"!
 • "خواستمان"را ، به "ساختمان" تبدیل کنیم
 • در "اتاق انتظار " ، منتظر "ملاقات" با موفقیت بود!
 • داشته ها را "ببین" ، خواسته ها را "بچین"
 • شکست خوردی آن را "هضم" کن تا "حذف" نشوی
 • دیروز "مقایسه بود    امروز "مسابقه"
 • گره مشکلات را "باز کنیم"    ساز نو آغاز کنیم
 • "نمرات" ما    حاصل "ثمرات" ما است
 • نباید "راحت باخت"    ولی باید "راحت باخت" را پذیرفت
 • وقتی "زمین خوردی"    باید چیزی "پیدا کنی"
 • "کور شده"    چون از مسیر "دور شده"
 • طوری اوج بگیر    که "موجی" تو را نگیرد
 • "خوشبخت" کسی است که مسوولیت "بدبختی" خود را می پذیرد
 • رسیدن به هدف "میسر" است اگر "اسیر مسیر" نشوی
 • چون امید را "پیش گرفت پیشی گرفت"
 • "شک" ، نصف "شکست"!
 • گاهی "همه" چیز را زیر پا می گذاریم تا به همه چیز برسیم
 • سه عادت ، سبب "سعادت" :تحول ، تعقل ، تحمل
 • "باخت گفت "بخت" یار نبود !
 • مهم این است که پس از "آتش سوزی"  امیدش  "نسوخته باشد"
 • "دست انداز ها" ، پله هایی برای "دست اندازی" به اهداف .
 • انتظار نداشته باش که همواره ، همه "همراه" ، و مسیر" هموار" باشد
 • قانون اول پرواز "بی پروا" بودن و بی پرو بال نبودن
 • به هزار و"بی دلیل" خود را "بی بدیل" میدانیم !
 • شانس خانه همه "در می زند" ولی به هوشیار "سر می زند" !
 • در زندگی  "درمانده ای"  یا  "فرمانده"  ؟
 • "همه روز در میان"   ، "جشن تحول "   باید گرفت
 • "شادم"  چون "اعتصاب عزا"  کردم !
 • وقتی که بازی را  "می بازی"  خود را "نبازی"
 • با "خودکوشی"  "رگ مرگ"  را زدم!
 • به  "احترام خود"  ، "از جا برخیز"
 • "بازیگوش"   "گوش بازی" ندارد
 • دست کم ، خود را دست کم نگیر !
 • "موفقیت"  ، کشف "موقعیت" 
 علی درویش
دسته ها : عشق-عرفان
پنج شنبه 1388/8/7 6:47
X